1. باعث انهدام دین می شود؛ [1]2. باعث نابودی اعمال نیک او می شود؛ [2] 3. فاصله ی کفر و ایمان ترک نماز است؛ [2] 4. ترک کننده ی نماز در تورات و انجیل و زبور و قرآن مورد لعن قرار گرفته است؛ [3]5. دینی که در او نماز نباشد، فایده و خیری ندارد؛ [4]6. کسی که عمداً نماز را ترک کند کافر است؛ [4]7. وقتی از جهنمیان سوال می شود چه شد که اینجا آمدید، می گویند: ما از نمازگزاران نبودیم. [5] منابع:[1] بحارالانوار، ج82، ص202[2] بحارالانوار، ج82، ص203[3] انوارالهدایه، ص197[4] وسایل الشیعه، ج3، ص28[5] نهج البلاغه، خطبه ی 190 منبع