عبید بن زرارة مى‏ گوید:"از امام صادق(ع) پرسیدم:گناهان کبیره کدام اند؟آن حضرت فرمود: گناهان کبیره در نوشتار على‏ بن ابى طالب (ع)، هفت چیز است:کفر به خداوند، کشتن انسان، عاق پدر و مادر شدن، ربا گرفتن، خوردن مال یتیم به ناحق، فرار از جهاد و تعرب بعد از هجرت.عبید مى‏ گوید« از امام پرسیدم:یک درهم از مال یتیم خوردن، بزرگ‏تر است یا ترک نماز؟حضرت فرمود: ترک نماز.عرض کردم: شما ترک نماز را از گناهان کبیره به حساب نیاوردید.حضرت فرمود: اولین گناه کبیره چه بود؟عرض کردم: کفر به خداوند.فرمود: شکى نیست که تارک نماز کافر است". (وسائل الشیعه، ج 11، ص 254) (مقصود از این کفر، کفر عملى است؛ البته اگر ترک نماز به جهت انکار خدا و رسول باشد، کفر نظرى نیز هست.)منبع