این ویدویی زیباست که پیشنهاد دانلود میدهم هر وقت وسوسه شدید به سوی گناه اینو ببنید یا فقط گوش بدید بسیار تاثیر گذار است [http://www.aparat.com/v/Ihwar]