خدایی نماز رو برای قربة إلی الله  می خونید یا برای خوف من الله  ؟اگه اخر وقت می خونید یعنی فقط برای ترس از خدا و رفع مسولیتان شاءالله خدا به ما توفیق بدهد و به ما لیاقت بدهد که نماز را با عشق و برای قربه الی الله -به معنای واقعی کلمه- بخوانیم...لطفا در نظر سنجی شرکت کنید حدیث از پیامبر اکرم(ص) درباره سبک شمردن نماز رسول اکرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ به حضرت زهرا ـ سلام اللّه علیها ـ فرمودند: «کسی که نمازش را سبک بشمارد، دچار 15 بلا می شود: ۞ شش‌تای آن در دنیا خواهد بود:1. برکت از عمرش می رود؛2. برکت از روزی اش می رود؛3. سیمای خوبان و صالحان از او گرفته می شود؛4. خداوند برای هیچ‌ کار خیر او اجر و پاداشی قرار نمی دهد؛5. دعای او مستجاب نمی شود؛6. دعای شایستگان و خوبان شامل حال او نمی شود. ۞ سه تای آن در هنگام مرگ خواهد بود:1. ذلیل می میرد؛2. گرسنه می میرد؛3. تشنه می میرد؛ به طوری که اگر همه ی رودهای دنیا را به او بنوشانند، باز هم تشنه خواهد ماند. ۞ سه تای آن هنگام برزخ است:1. خداوند برای او فرشته ای قرار می دهد که او را زجر دهد؛2. خداوند، قبرش را برای او تنگ می کند؛3. عالم برزخش، تاریک و ظلمانی خواهد بود. ۞ سه تای آن در قیامت خواهد بود:1. خداوند فرشته ای قرار می دهد که او را به صورتش روی زمین می کشد و خلایق هم تماشان می کنند؛2. خداوند از او حساب کشی سختی می کند؛3. خداوند در قیامت هیچ نگاه رحمتی به او ندارد و او را دچار عذاب دردناکی می کند.»