محافظت از قلب با نماز شب بررسی ها نشان می دهد که بیشترین حالت های اورژانسی و خطرناک قلب معمولاً ساعت 6 صبح تا ظهر رخ می دهند و در ساعت 9 صبح به اوج خود می رسند. با توجه به نمودار، ترشح هورمون ملاتونین درمی یابیم که عوارض قلبی غالبا در هنگامی که ترشح این هورمون به حداقل خود و یا به صفر می رسد، رخ می دهند. در نتیجه می توان گفت ملاتونین در محافظت از قلب تأثیر به سزایی دارد و قابل ذکر است که ترشح ملاتونین در ساعات اولیه نیمه شب به اوج خود می رسد. در آن هنگام، فشار خون و نبض به پایین ترین حدّ خود رسیده و می توان گفت علائم یاد شده با بیداری در شب و شب زنده داری ایجاد می شود.منبع: 48 . اسرار پزشکی نماز شب، ص 103 - 104.