وجود ملاتونین در چشم باعث محافظت از سلولهای چشم می باشد و از کدر شدن عدسی یا کپسول چشم - که دید را مختل می کند و موجب ابتلاء به بیماری «آب مروارید» می شود - جلوگیری می کند. باز متذّکر می شویم که بالا بودن ملاتونین در بدن و چشم باعثش نماز شب (شب بیداری) می باشد. همان گونه که امام صادق علیه السلام به این حقیقت اشاره کرده است: «صلاة اللیل... تجلو البصر»؛ نماز شب، دید انسان را نورانی می سازد.منبع: ثواب الاعمال، ص 70.