فواید گوش کردن به اذان از نظر قرآن و روایات چیست؟  در قرآن به فوائد گوش کردن اذان اشاره اى نشده است اما روایات به این موضوع پرداخته اند. برخى از فواید گوش کردن اذان به شرح زیر است: ۱. شنیدن اذان انسان را از اهل آسمان قرار مى دهد; پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) مى فرماید: همانا اهل آسمان از اهل زمین چیزى نمى شنوند مگر اذان[1].  2. شنیدنِ اذان اخلاق را نیکو مى کند; امام على(علیه السلام) مى فرماید: کسى که اخلاقش بد است در گوش او اذان بگویید.[2]  3. شنیدن اذان انسان را سعادت مند مى کند; پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله وسلم) مى فرماید: کسى که صداى اذان را بشنود و به آن روى آورد، نزد خداوند از سعادت مندان است.[3]  4. شنیدن اذان سبب دورى شیطان مى شود; رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) مى فرماید: شیطان وقتى نداى اذان را مى شنود فرار مى کند.[4]   [1]. محمدى رى شهرى، میزان الحکمه، ج1، ص82. [2]. همان، ج1، ص84. [3]. مجلسى، بحارالانوار، ج77، ص190، مؤسسة الوفاء. [4]. همان، میزان الحکمه، ج1، ص82. منبع: کتاب پرسمان قرآنی نمازمنبع