پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) :کسانی که نماز را سبک بشمارند، خداوند برکت و بهره وخیر رااز عمرومال آنها برمی دارد ،پاداش کارهای آنها از بین می رود، دعاهایشان مستجاب نمی شود،هنگام مرگ با احساس گرسنگی و تشنگی و ذلّت مخصوصی ازدنیا می روند،در برزخ شکنجه و ظلمت و فشار می چشند، در قیامت حساب سختی از آنها کشیده می شود. (سفینه البحار – ج 20 – ص 43 )منبع