چگونه نماز خواندن را به کودکانمان بیاموزیم؟ 1: از زمانی که کودک قدرت فهم نماز را پیدا می کند، باید آموزش نماز را آغاز کرد. اگرچه این فهم به صورت اجمالی باشد. این مرحله تقریباً از پنج یا شش سالگی شروع و به شش تا هفت سالگی ختم می شود. در این سنین نباید اجباری در کار باشد و فقط کودک را با نماز آشنا می کنیم. شاید بتوان این اختلافی را که در سن ابتدای شروع نماز است را به تفاوتهای رشد عقلی کودکان برگرداند.2: این مرحله از شش یا هفت سالگی شروع و به نه الی ده سالگی ختم می شود. در این مرحله، آموزش نماز به صورت جدی و به روش مستقیم است. در این روش والدین نماز آنان را تحت نظر می گیرند و در صورت اهمال کاری آنان را مؤاخذه می کنند. 3: این مرحله آخر از نه یا ده سالگی شروع شده و تا بلوغ ادامه دارد. نماز خواندن برای کودک در این سنین امری کاملاً جدی محسوب شده و تا آنجا بر آن تأکید می شود که برای ترک نماز ممکن است، تنبیه شود. این مرحله ای است که کودک کاملاً با احکام و فواید و آثار نماز هم آشنا می شود و استدلال های بزرگترها در او کارگر می افتد.منبع