نماز معراج مومن

نماز کلید بهشت است.(پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله) /// و نماز را برای یاد من به پا دار(طه14) /// به نماز نگویید کار دارم به کار بگویید نماز دارم(شهید رجائی)

۱۲ مطلب با موضوع «اشعار نماز» ثبت شده است

یا ستارالعیوب

 • ۰ پسنديدم
 • ۱ نظر
  • Lambo designer
  • شنبه ۱۵ فروردين ۹۴

  گوهر مقصود

 • ۰ پسنديدم
 • ۰ نظر
  • Lambo designer
  • سه شنبه ۱۱ فروردين ۹۴

  خویش را گم کن در آغوش نماز...

 • ۰ پسنديدم
 • ۰ نظر
  • Lambo designer
  • سه شنبه ۱۱ فروردين ۹۴

  حال نداری ثواب کنی گناه نکن...

  آیت الله مجتهدی تهرانی: وضــــو میگیری امــــا در همین حــــال اســراف میکنی نماز میخوانــی اما با بردارت قطع رابطه میکنی روزه میگیــری اما غیبت هــم میکنی صـــدقه میدهی اما منت هــم میگـــذاری بر پیامبـــر وآلش صلـــوات میفرستی اما بدخلقـــی هم میکنـــی ♥•٠· دســـت نگـــه داره ثواب هـــایت را در کیســـه ســـوراخ نریـــز ...
 • ۰ پسنديدم
 • ۰ نظر
  • Lambo designer
  • دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۳

  عشق خدا

  مادرم می گفت تادنیا به پاست        درمیان هردلی عشق خداست درنمازاحساس هاگل می دهند        گفتگوهابوی سنبل می دهند دوست داری باخداصحبت کنی؟        نوررادرخانه ات دعوت کنی؟ هست شیرین ترزمعنای عسل          نغمه ی "حی علی خیرالعمل" روبه سوی قبله باآغوش باز               خویش راگم کن درآغوش نماز منبع
 • ۰ پسنديدم
 • ۰ نظر
  • Lambo designer
  • دوشنبه ۲۵ اسفند ۹۳

  نهانخانه اسرار

  نهانخانه اسرار...
 • ۰ پسنديدم
 • ۰ نظر
  • Lambo designer
  • شنبه ۲ اسفند ۹۳

  گلچین گفتمان افراد ، در مورد بی نمازی

  1.اول چیزی که در قیامت از انسان سوال می شود نماز است اگر قبول شد باقی اعمال هم پذیرفته می شود و اگر رد شد باقی هم رد می شود.  "پیامبر اسلام (ص)"2.شیـطان کـه رانـده گشت بـه جـز یـک خطـا نکرد / خــود را بـرای سجــده آدم رضـا نـکـرد شیـطان هـزار مرتــــــــــــــبه بهتــر ز بـی نــــماز / ایـن سجـده بـر آدم و آن بر خـدا نـکرد
 • ۰ پسنديدم
 • ۰ نظر
  • Lambo designer
  • پنجشنبه ۳۰ بهمن ۹۳

  به نظر شما شیطان بهتر است یا انسان بی نماز؟

  شیطان که رانده گشت به جز یک خطا نکرد                                                   خود را برای سجده آدم رضا نکردشیطان هزار مرتبه بهتر ز بی نماز                                                   این سجده بر آدم و آن بر خدا نکرد
 • ۰ پسنديدم
 • ۰ نظر
  • Lambo designer
  • پنجشنبه ۳۰ بهمن ۹۳

  مستم و دانم که هستم من (نماز) (شعری از اخوان ثالث )

 • ۰ پسنديدم
 • ۰ نظر
  • Lambo designer
  • پنجشنبه ۳۰ بهمن ۹۳

  شعر محراب از سهراب سپهری

  تهی بود و نسیمی.   سیاهی بود و ستاره ای   هستی بود و زمزمه ای.   لب بود و نیایشی.   « من » بود و « تو» یی:   نماز و محرابی.
 • ۰ پسنديدم
 • ۰ نظر
  • Lambo designer
  • پنجشنبه ۳۰ بهمن ۹۳