رسول خدا (ص):دو رکعت نماز در دل شب پیش من از دنیا و آنچه در آن است محبوبتر استبحارالانوار –ج87-ص148رسول خدا (ص):خداوند به کسی که نماز شب ترک شده را در روز قضا کند ، افتخار می کند و می فرماید: ای فرشتگان من ! بنده من قضای چیزی را که من بر او واجب نکرده ام بجا می آورد ، شاهد باشید که من او را آمرزیدم .بحارالانوار –ج87-ص202آسوده ترین شما در توفقگاه قیامت کسی است که قنوت نماز وتر او طولانی باشدبحارالانوار –ج87-ص202امام صادق(ع):ثروت و فرزندان ، زیور زندگی دنیایند و هشت رکعت نماز در آخر شب و یک رکعت نماز ( وتر) زیور آخرتند ، که گاهی خدا همه آن زیورها را برای عده ای جمع می کندبحارالانوار –ج87-ص150رسول اکرم (ص):دو رکعت نمازی که انسان در دل آخر شب بخواند از دنیا و آنچه در آن است بهتر استو اگر بر امتم دشوار نبود آن دو رکعت را بر آنان واجب می کردمکنزالعمالرسول اکرم (ص):بر شما باد به نماز شب اگر چه یک رکعت باشد ، زیرا نماز شب انسان را از گناه باز می دارد و خشم پروردگار را ( نسبت به انسان) خاموش می کند و سوزش آتش را در قیامت از انسان دفع می کند کنزالعمالرسول اکرم (ص):بنده ای که تصمیم می گیرد ( برای نماز شب) از خواب برخیزد و خواب می ماند خوابش صدقه ای حساب می شود که خدا داده و ثواب آنچه را که قصد داشت خدا برای او می نویسد میزان الحکمه امام علی (ع):سلام را روشن ادا کنید و طعام بدهید و هنگامی که مردم خوابند نماز شب بخوانید تا با ایمنی وارد بهشت شوید بحارالانوار – ج87 –ص159رسول اکرم (ص):نماز شب در تاریکی قبر برای صاحبش چراغ است بحارالانوار – ج87 –ص161امام صادق (ع):شرافت انسان با ایمان به نماز شب اوست و عزت و بزرگواری او خودداری از اذیت مردم استبحار الانوار – 87 – ص 141رسول خدا (ص):بر شما باد به نماز شب ، زیرا آن روش شایستگان پیش از شماست ؛ و بیداری شب انسان را به خدا نزدیک می کند و از گناه باز می دارد و گناهان را می پوشاند و بیماری را از بدن می زدایدبحار الانوار – 87 – ص123امیر المومنین(ع):بیداری شب باعث سلامتی بدن و خشنودی پروردگار بزرگ و در معرض رحمت و لطف خدا قرار گرفتن و چنگ زدن به اخلاق پیامبران استبحار الانوار – 87 – ص144در سوره سجده (آیه 17) خداوند می‌فرماید: «فلا تعلم‏نفس ما اخفى لهم من قرة اعین‏».مردان خدا براى انجام نیایش سحرگاهان و نماز شب، از بستر گرم فاصله مى‏گیرند و به نماز شب مشغول مى‏شوند، پاداش آنان، غیر از بهشت و حوریان و ... چیزهایى است که خداوند برایشان ذخیره کرده که موجب روشنى دیدگانشان است.