امیرالمؤ منین علیه السلام از رسول خدا صلى الله علیه و آله نقل مى نماید که فرمودند: موذن بین اذان و اقامه پاداش در خون خود غلتیده در راه خدا را خواهد داشت . مى گوید: گفتم اى رسول خدا! در این صورت هر کسى مى خواهد اذان و اقامه بگوید. فرمودند: هرگز زمانى خواهد آمد که اذان و اقامه را به ضعیفان خود و اگذار مى کنند. و در این صورت این گوشت ضعیفان است که خداوند آن را بر آتش حرام کرده است .منبع